Olje - Plin Za Ogrevanje-Peči

Kako popraviti naraščajoči tlak v kotlu

Ustrezno gorivo mora biti stalno na voljo, ne glede na to, ali ga poganja dizel, zemeljski plin ali olje. Poskrbite, da bo v rezervoarju za vodo vedno dovolj vode. Tudi nastavitve temperature in tlaka morajo biti pravilne. V nasprotnem primeru lahko pride do naraščajočega pritiska v sistemu.